Задачі

СНПЧ А7 Чебоксары, обзоры принтеров и МФУ

Завдання до теми  2. “Предмет і метод бухгалтерського обліку”

  1. Виділити об’єкти бухгалтерського обліку, що відносяться до активів, капіталу, зобов’язань в грн. :

-          будівля ферми ВРХ…………………………………………………991400

-          статутний капітал…………………………………………………...980000

-          будівельні матеріали…………………………………………………54000

-          паливо…………………………………………………………………..5600

-          прибуток………………………………………………………………61000

-          заборгованість постачальникам…………………………………..    10000

  1. Визначити, до яких груп активів відносяться подані ресурси підприємства, тис.грн. :

-          малоцінні та швидкозношувані предмети …………………………………4

-          обчислювальні машини зі строком служби до одного року ……………190

-          будівельні матеріали ………………………………………………………..27

-          готова продукція…………………………………………………………….40                                                                             

-          зоборгованість інших дебіторів…………………………………………….12

  1. Визначити, до яких груп відносяться  капітал, зобов’язання підприємства, грн. :

-          заборгованість з оплати праці робітникам і службовцям……………….935000

-          статутний капітал………………………………………………………...1420000

-          додатковий капітал………………………………………………………..329000

-          резервний капітал…………………………………………………………..96710

-          короткострокові позики банку…………………………………………….73200

  1. Розподілити вказані види заборгованості до дебіторської та кредиторської, грн. :

-          заборгованість  бухгалтера Рудько Н.М. за сумами, які видані у підзвіт….120

-          заборгованість постачальникам за матеріали……………………………157000

-          заборгованість бюджету з податку на прибуток………………………….18200

-          заборгованість Пенсійному фонду за відрахуваннями на обов’язкове державне пенсійне страхування……………………………………………..5100

-          заборгованість заготівельної організації……………………………………7200