Самостійна №5

СНПЧ А7 Чебоксары, обзоры принтеров и МФУ

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних  цінностей, грошових коштів і документів та  розрахунків

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0202-94

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з інвентаризації основних засобів, нематеріальних

активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств (Витяг)

 

 

http://www.uazakon.com/documents/date_42/pg_ikcroi.htm