Бухгалтер- професія мужніх, кмітливих. 

Тести

СНПЧ А7 Чебоксары, обзоры принтеров и МФУ

Тема 1. Бухгалтерський облік, його суть і основи організації

 

A01:Види господарського обліку:

1.   оперативний і статистичний;

2.   оперативний, бухгалтерський, статистичний;

3.   податковий, управлінський.

 

A02:Бухгалтерський облік це:

1.   процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень;

2.   вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ у нерозривному зв’язку з їх якісною характеристикою;

3.   система спостереження, вимірювання і реєстрації господарських операцій з метою контролю та управління ними.

 

A03:Роботу вантажного автотранспорту вимірюють в:

1.   т;

2.   кг;

3.   т-км.

 

A04:Урожайність вимірюють в:

1.   ц-га;

2.   т, ц;

3.   га.

 

A05:Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” поширюється на:

1.   бюджетні організації та установи;

2.   всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства;

3.   всіх юридичних осіб крім підприємств малого та середнього бізнесу.

 

A06:Відповідальність за організацію  бухгалтерського обліку на підприємстві несе:

1.   головний бухгалтер підприємства;

2.   загальні збори трудового колективу;

3.   власник (керівник) підприємства.

 

A07:Головний бухгалтер призначається або звільняється з посади:

1.   власником (керівником);

2.   на зборах трудового колективу;

3.   правлінням підприємства.

 

 

 

A08:Облікова політика підприємства це:

1.   методи оцінки майна, зобов’язань, виходячи з порядку, передбаченого законодавством;

2.   сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання фінансової звітності;

3.   повне відображення в обліку за звітний рік усіх господарських операцій і результатів інвентаризацій майна та зобов’язань;

 

A09:Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється:

1.   міністерством економіки;

2.   галузевими міністерствами;

3.   міністерством фінансів України;

 

A10:Хто забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності:

1.   головний бухгалтер;

2.   бухгалтерія господарства;

3.   власник  (керівник).

 

Завдання

Відповіді

A01

2

A02

1

A03

3

A04

1

A05

2

A06

3

A07

1

A08

2

A09

3

A10

1

 

 

Програми, які повинен знати бухгалтер 

 
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828