Бухгалтер- професія мужніх, кмітливих. 

Тести

СНПЧ А7 Чебоксары, обзоры принтеров и МФУ

Тема 4. Бухгалтерський баланс

 

A01: Баланс підприємства це:

1.   таблиця, яка складається з двох рівновеликих  частин: активу і пасиву;

2.   звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал;

3.   звіт про активи, зобов’язання і власний капітал.

 

  A02: В якому розділі балансу активу чи пасиву можуть бути одержані показники поточних зобов’язань підприємства:

1.   ІV розділ пасиву балансу;

2.   ІІІ розділ пасиву балансу;

3.   ІІ розділ пасиву балансу.

 

  A03: За якою оцінкою основні засоби включаються до валюти балансу:

1.   первісною вартістю;

2.   залишковою вартістю;

3.   переоціненою вартістю.

 

  A04: Сума прибутку, яка залишається в розпорядженні підприємства, відображається в балансі:

1.   І розділі пасиву балансу;

2.   ІІ розділі пасиву балансу;

3.   ІІ розділі активу балансу;

4.   І розділі активу балансу.

 

  A05: В якому розділі балансу відображають додатковий капітал:

1.   І розділі активу балансу;

2.   І розділі пасиву балансу;

3.   ІІ розділі пасиву балансу.

 

  A06: Вкажіть за якою формулою схематично відображають важливу особливість балансу – рівність підсумку активу балансу підсумку пасиву балансу:

1.   А = К + З

2.   К = А - З

3.   А = К

 

  A07: В якому НП(с)БО наведено зміст, загальні вимоги до визначенню, розкриттю статей балансу:

1.   НП(с)БО 1

2.   НП(с)БО 2

3.   НП(с)БО 3.

 

  A08: В сучасних умовах підприємства складають баланс “брутто” чи баланс “нетто”:

1.   баланс “брутто”;

2.   баланс “нетто”.

 

 

  A09: Назвіть події, що впливають на зміни в балансі:

1.   господарські операції;

2.   господарські процеси;

3.   бухгалтерські документи.

 

 A10: Стаття балансу:

1.   підсумковий показник активу і пасиву балансу;

2.   згрупований і узагальнений вид активів, зобов’язань, власного капіталу;

3.   сторона балансу.

 

 A11: Які зміни в балансі викликають активні операції:

1.   двох статей активу балансу;

2.   двох статей пасиву балансу;

3.   один вид активу балансу збільшується, другий вид активу зменшуютьсяна однакову суму.

 

 A12: Вкажіть тип балансових змін під впливом господарської операції по видачі заробітної плати з каси:

1.   двох статей активу балансу;

2.   двох статей пасиву балансу;

3.   зменшилась заборгованість підприємства з заробітної плати по статті ”Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці” і зменшилось коштів по статті активу балансу “Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті”.

 

 A13: Вкажіть, до якого типу операцій відноситься господарська операція з оприбуткуванням виробничих запасів, куплених у постачальників:

1.   активна;

2.   активно-пасивна у бік зменшення;

3.   активно-пасивний у бік збільшення.

 

 A14: Як визначається в І розділі активу балансу залишкова вартість нематеріальних активів:

1.   різниця між первісною вартістю і зносом нематеріальних активів;

2.   в сумі переоціненої вартості нематеріальних активів;

3.   в сумі первісної вартості нематеріальних активів.

 

 A15: Валюта балансу це:

1.   підсумковий показник активу і пасиву балансу;

2.   група однорідних активів або їх джерел;

3.   підсумок І розділу активу балансу.

 

 

 

 

 

 

Завдання

Відповіді

A01

2

A02

2

A03

2

A04

1

A05

2

A06

1

A07

2

A08

2

A09

1

A10

2

A11

3

A12

3

A13

3

A14

1

A15

1

 

 

Програми, які повинен знати бухгалтер 

 
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828