Бухгалтер- професія мужніх, кмітливих. 

Нормативна база

СНПЧ А7 Чебоксары, обзоры принтеров и МФУ

1.Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні :  Закон України від 16 липня 1999 року №996.

2.Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

3.Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Затверджено наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р. № 73

4.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських   операцій   підприємств   і   організацій   та   Інструкція   по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку затверджені. Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291 .

5.Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну України від 28.03.13р.№433.

6.Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88 
7.Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та  розрахунків ЗАТВЕРДЖЕНО  наказом Міністерства фінансів України від  11 серпня  1994 р. N 69 
8.Методичні рекомендації з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств. Додаток    до листа Міністерства аграрної політики України 04.12.2003  N 37-27-12/14023

Програми, які повинен знати бухгалтер 

 
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828