Бухгалтер- професія мужніх, кмітливих. 

Тести

СНПЧ А7 Чебоксары, обзоры принтеров и МФУ

Тема 7. Облік господарських операцій

 

A01:Назвіть складові первісної вартості запасів:

1.   купівельна вартість запасів та інші витрати з придбанням запасів;

2.   купівельна вартість запасів, транспортно-заготівельні витрати та інші витрати з придбанням запасів;

3.   суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику, та податок на додану вартість.

 

A02:Який зміст господарської операції відображає бухгалтерський запис в грн.:

Дт 20    6 000

Дт 64    1 200

Кт 63    7 200

 

1.   оприбутковано виробничі запаси, виготовлені власними силами;

2.   оприбутковано запаси за грошові кошти;

3.   оприбутковано виробничі запаси, що надійшли від постачальників.

 

A03:Яка бухгалтерська проводка складається при оплаті постачальникам за виробничі запаси з поточного рахунку банку:

1.   Дт 63   Кт 311;

2.   Дт 63   Кт 30;

3.   Дт 63   Кт 33?

 

A04:Списання матеріалів на виробництво основної продукції оформлюється бухгалтерською проводкою:

1.   Дт 23   Кт 205;

2.   Дт 23   Кт 201;

3.   Дт 91   Кт 201;

4.   Дт 23   Кт 203.

 

A05:Які з наведених витрат включаються в собівартість придбання запасів:

1.   витрати на дослідження і розробки;

2.   витрати на збут;

3.   транспортно-заготівельні витрати;

4.   ПДВ?

 

A06:Списання палива для виробничих потреб оформляється бухгалтерською проводкою:

1.   Дт 23   Кт 203;

2.   Дт 23   Кт 201;

3.   Дт 24   Кт 203.

 

 

A07:Дайте визначення витрат:

1.   певні витрати, які пов’язані з виробництвом продукції (робіт, послуг);

2.   певні витрати на виробництво продукції (робіт, послуг), які зменшують власний капітал підприємства;

3.   це зменшення економічних вигод протягом облікового періоду, пов’язаних або зі зменшенням активів, або збільшенням зобов’язань.

 

A08:З нижче перелічених витрат визначте прямі витрати:

1.   загально виробничі витрати;

2.   основна заробітна плата апарату управління цеху;

3.   основна заробітна плата виробничих робітників.

 

A09:Який рахунок призначений для обліку витрат, пов’язаних з управлінням і обслуговуванням виробництва:

1.   92;

2.   91;

3.   23.

 

A10:Який зміст господарської операції виражає бухгалтерський запис Дт 23 Кт 91:

1.   списано суму адміністративних витрат;

2.   списано суму загальновиробничих витрат до собівартості реалізації продукції;

3.   розподілено суму загальновиробничих витрат та включено до виробничої собівартості продукції?

 

A11:Який рахунок призначений для обліку прямих виробничих витрат:

1.   91;

2.   23;

3.   93.

 

A12:На якому рахунку ведеться облік витрат зі збутом продукції:

1.   95;

2.   94;

3.   93.

 

A13:Який порядок списання витрат на збут:

1.   в собівартість реалізації продукції;

2.   в виробничу собівартість продукції;

3.   на фінансові результати діяльності підприємства?

 

A14:Нарахування податку на додану вартість з реалізованої продукції відображається:

1.   Дт 701   Кт 641;

2.   Дт 36     Кт 701;

3.   Дт 641   Кт 701.

 

 

A15: Дохід (виручку) від реалізації продукції покупцям відображають:

1.   Дт 311   Кт 712;

2.   Дт 36     Кт 701;

3.   Дт 36     Кт 712.

 

A16:Який порядок списання доходу від реалізації продукції:

1.   сума доходу від реалізації продукції за вирахуванням ПДВ списується на фінансові результати;

2.   сума доходу від реалізації продукції разом з ПДВ списується на фінансові результати;

3.   сума доходу від реалізації продукції списується на фінансові результати?

 

 

 

Завдання

Відповідь

A01

2

A02

3

A03

1

A04

2

A05

3

A06

1

A07

3

A08

3

A09

2

A10

3

A11

2

A12

3

A13

3

A14

1

A15

2

A16

1

Програми, які повинен знати бухгалтер 

 
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828