Бухгалтер- професія мужніх, кмітливих. 

Тести

СНПЧ А7 Чебоксары, обзоры принтеров и МФУ

Тема № 8. Регістри і форми бухгалтерського обліку

 

A01:Для чого призначені облікові реєстри:

1.   для хронологічного  обліку господарських операцій;

2.   для реєстрації, групування і узагальнення господарських операцій;

3.   для запису господарських процесів.

 

A02:Яким способом виправляють помилку в кореспонденції рахунків:

1.   способом “червоного сторно”;

2.   коректурним способом;

3.   способом додаткової бухгалтерської проводки.

 

A03:Яка форма бухгалтерського обліку являється найбільш прогресивною серед ручних форм обліку:

1.   меморіально-ордерна форма обліку;

2.   журнально-ордерна форма обліку;

3.   форма обліку “Журнал-головна”.

 

A04:Облікові регістри це:

1.   носії інформації спеціального формату і будови, призначені для реєстрації, групування і узагальнення господарських операцій, оформлених відповідними первинними документами;

2.   письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення;

3.   документ, що дає дозвіл  на здійснення господарської операції.

 

A05:Головна книга це:

1.   комбінований обліковий регістр;

2.   систематичний обліковий регістр;

3.   хронологічний обліковий регістр.

 

A06:При якій формі обліку аналітичний облік відокремлений від синтетичного:

1.   автоматизована;

2.   журнально-ордерна;

3.   меморіально-ордерна.

 

A07:Журнали-ордери побудовані за:

1.   дебетовою ознакою;

2.   кредитовою ознакою.

 

A08:Як виправити помилку, якщо в облікових записах операція по підживленню зернових культур зазначена в сумі 14000грн., а фактично внесено 1400грн.:

1.      Дебет    Кредит       Сума,грн.

                 231        208              12600

 

2.      Дебет     Кредит       Сума, грн. 

                 231         208               1400

 

3.       Дебет     Кредит         Сума, грн.

                       208          231               14000

 

A09:Яким способом виправити помилку, що виявлена в наступному місяці, якщо від постачальників одержали паливо, а в обліку відображено Д-т  203  К-т 361  Сума грн, 36000:

1.       Д-т  203     К-т 361    Сума 36000

               Д-т   203    К-т 631    Сума 36000

 

2.       Д-т   203    К -т 631    Сума 36000

 

3.       Д-т    203    К-т  361   Сума 36000

 

A10:Корми для годівлі ВРХ витрачені в сумі 842 грн, в облікових записах це відображено на суму 542грн. Помилка виявлена в наступному місяці. Знайдіть правильний варіант виправлення помилки:

1.   Д-т      232            К-т 271    Сума,грн      300

2.   Д-т      211            К-т 271    Сума,грн      300

3.   Д-т      232            К-т  271   Сума,грн      542

 

Завдання

Відповідь

A01

2

A02

1

A03

2

A04

1

A05

2

A06

3

A07

2

A08

1

A09

1

A10

1

 

 

 

Програми, які повинен знати бухгалтер 

 
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828