Бухгалтер- професія мужніх, кмітливих. 

Задачі

СНПЧ А7 Чебоксары, обзоры принтеров и МФУ

Тема 7. “Облік господарських процесів”

Скласти кореспонденцію рахунків за операціями та встановити документи, на підставі яких здійснена операція.

І. Скласти кореспонденцію рахунків з використанням основного, матеріального рахунку 20 “Виробничі запаси”.

Суми подано в грн.

  1. Перераховано постачальникам за матеріали з поточного рахунку банку  - 1000.
  2. Оприбуткована на складі вартість матеріалів від постачальників на покупну вартість – 1000.
  3. Відображена сума податку на додану вартість  на оприбутковані матеріали – 200.

 

ІІ. Скласти кореспонденцію рахунків з реалізації продукції,грн.

1. Відвантажена продукція покупцям за цінами продажу           - 4800

2. Відображено зобов’язання перед бюджетом по ПДВ         (суму визначити)

3. Надійшли від покупців кошти на поточний рахунок                    ?

4. Відображена собівартість реалізованої продукції                      -2700

5. Списана собівартість реалізованої продукції на фінансові результати  ?

6. Списано дохід від реалізації на фінансові результати                             ?

7. Визначити фінансовий результат від реалізації.

 

ІІІ. Скласти кореспонденцію рахунків по обліку процесу виробництва, грн.

Визначити фактичну собівартість, списати калькуляційну різницю :

  1. Списано посадковий матеріал на посадку картоплі – 2000;
  2. Нарахована заробітна плата робітникам, зайнятих на вирощуванні картоплі 400;
  3. Списана частина загальновиробничих витрат   - 300;
  4. Нараховано амортизацію по основних засобах, що використовуються при вирощуванні картоплі  - 60;
  5. Оприбуткована картопля 300ц на суму 4500

Програми, які повинен знати бухгалтер 

 
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828