Бухгалтер- професія мужніх, кмітливих. 

Самостійна №16

СНПЧ А7 Чебоксары, обзоры принтеров и МФУ

Види діяльності підприємств , їх значення

       Підприємство в будь-якій організаційно правовій формі чи галузі народного господарства, в тому числі і сільському господарстві, складається з ряду взаємопов'язаних видів  діяльності: звичайної, операційної, основної, фінансової, інвестиційної і інших. Визначення кожного з них дається в національних П(С)БО3, П(С)БО 4.

  Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. Звичайна діяльність поділяється на операційну та іншу звичайну діяльність (фінансову та інвестиційну).

  Надзвичайна подія або операція, яка відрізняється  від звичайної діяльності підприємства, та не очікується , що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді (аварія, техногенна катастрофа, стихійні лиха).

  Операційна діяльність  - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. П(С)БО 3 до складу операційної діяльності включає основну діяльність, збут, управляння і іншу діяльність.

  Основна діяльність – операції пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

  Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

  Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного і  та позичкового капіталу підприємства

 

Основна діяльність с.- г. підприємства – це діяльність пов'язана з виробництвом і реалізацією сільськогосподарської продукції. Всі інші види діяльності – це операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

 

Програми, які повинен знати бухгалтер 

 
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828