Бухгалтер- професія мужніх, кмітливих. 

Тести

СНПЧ А7 Чебоксары, обзоры принтеров и МФУ

Тема 3. Первинне спостереження, документація та інвентаризація.

 

Документація господарських операцій

 

A01: Первинні документи це:

1.   процес оформлення господарських операцій відповідними документами;

2.   процес спостереження, вимірювання об’єктів обліку і реєстрація одержаної економічної інформації;

3.   письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

 

A02: 3 нижче приведених документів назвіть первинний документ:

1.   прибутковий касовий ордер;

2.   Звіт про рух продуктів і матеріалів;

3.   журнал-ордер №1.

 

A03: Які види облікових робіт включає бухгалтерська обробка документів:

1.   перевірку, таксування, групування, зведення, контирування документів;

2.   перевірку; таксування документів;

3.   перевірку, зведення, контирування документів.

 

A04: Що розуміють під документооборотом:

1.   проходження документами значної кількості етапів;

2.   рух документів від моменту складання на даному підприємстві або одержання зі сторони до використання для бухгалтерських записів і передачі в архів;

3.   упорядкованість руху документів та своєчасного одержання їх для бухгалтерських записів?

 

A05: Хто здійснює контроль за виконанням графіку документообороту:

1.   особа уповноважена головним бухгалтером;

2.   керівник підприємства;

3.   головний бухгалтер?

 

A06: Документація:

1.   спосіб оформлення господарських операцій документами;

2.   підшивка документів;

3.   упорядкований рух документів.

 

A07: Реквізити документів:

1.   підстава для відображення господарської операції;

2.   показники, що містяться в документі і характеризують операцію;

3.   згруповані показники.

A08: Уніфікація документів:

1.   встановлення для  бланків однотипних документів однакового, найбільш раціонального розміру;

2.   встановлення порядку запису господарських операцій в документ;

3.   розробка єдиних форм документів для оформлення однотипних господарських операцій на підприємствах і в організаціях різних галузей і форм власності.

 

A09: Стандартизація документів:

1.   встановлення для  бланків однотипних документів однакового, найбільш раціонального розміру;

2.   розробка єдиних форм документів для оформлення однотипних господарських операцій на підприємствах і в організаціях різних галузей і форм власності.

3.   послідовність заповнення  реквізитів в документі.

 

A10: Перевірка документів по суті полягає:

1.   встановленні повноти і правильності заповнення всіх реквізитів документів, достовірність підписів посадових осіб;

2.   у встановленні господарської доцільності і законності операції, оформленої документом, дотримання установчих документів, кошторису, норм, розцінок, лімітів;

3.   перевірці всіх арифметичних підрахунків.

 

A11: Таксування полягає в:

1.   об’єднанні однорідних  за змістом первинних документів у групи і їх запис в групувальні відомості для визначення загального підсумку по кожній групі;

2.   зазначенні кореспондуючих рахунків, на яких повинна бути відображена господарська операція, оформлена документом або групою;

3.   проставлення у відповідних графах документа ціни і суми, тобто грошової оцінки оформлених натуральних показників господарської операції.

 

A12: На підприємстві можуть бути архіви:

1.   постійні і поточні;

2.   тільки поточний;

3.   тільки постійний.

 

A13: Справи у тимчасове користування з архіву видають:

1.   з дозволу головного бухгалтера;

2.   з дозволу керівника;

3.   на вимогу ревізора.

 

A14: Які бухгалтерські документи можна знищувати:

1.   термін зберігання яких закінчився;

2.   які зберігаються понад 3 роки;

3.   термін зберігання яких закінчився, за якими державна податкова інспекція провела перевірку і які не стосуються слідчих або судових справ.

 

Завдання

Відповіді

A01

3

A02

1

A03

1

A04

2

A05

3

A06

1

A07

2

A08

3

A09

1

A10

2

A11

2

A12

1

A13

2

A14

3

 

 

Тема 3. Первинне спостереження, документація та інвентаризація.

 

Інвентаризація активів, зобов'язань підприємства

 

A01: Інвентаризація передбачає:

1.   підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності;

2.   встановлення змін майна, коштів, зобов’язань, які виникають між даними поточного обліку і фактичною наявністю;

3.   перевірку фактичної наявності майна, коштів, зобов’язань і порівняння цієї наявності з записами на рахунках бухгалтерського обліку.

 

A02: Залежно від повноти охоплення об’єктів розрізнюють інвентаризацію:

1.   обов’язкову;

2.   повну і часткову;

3.   повну.

 

A03: Відповідальність за організацію проведення інвентаризації на підприємстві несе:

1.   матеріально-відповідальна особа;

2.   головний бухгалтер підприємства, установи;

3.   керівник підприємства, установи.

 

A04: Обов’язково інвентаризація проводиться у таких випадках:

1.   при визначенні проведення інвентаризації власником (керівником) підприємства;

2.   за проханням матеріально-відповідальної особи;

3.   перед складанням річної фінансової звітності.

 

A05: Дані про фактичну наявність матеріальних цінностей відображають в:

1.   інвентаризаційному опису;

2.   відомості результатів інвентаризації;

3.   актах контрольної перевірки інвентаризації.

 

A06: У порівнювальній відомості відображають:

1.   результати інвентаризації;

2.   лишки, нестачі;

3.   дані про фактичну наявність майна, коштів, зобов’язань.

 

A07: Убуток цінностей в межах встановлених норм природного убутку списується:

1.   рішенням керівника підприємства;

2.   на фінансові результати;

3.   на витрати виробництва, обігу та за рішенням керівника підприємства.

A08: Понаднормові нестачі цінностей з вини осіб списуються:

1.   на винних осіб за обліковими цінами;

2.   на винних осіб за цінами, за якими обчислюється розмір шкоди згідно діючому законодавству;

3.   за рішенням керівника підприємства.

A09: Лишки матеріальних цінностей:

1.   оприбутковують і зараховують  в доходи підприємства;

2.   збільшують прибуток підприємства.

3.   оприбутковують на збільшення витрат від іншої операційної діяльності.

 

A10: Протокол інвентаризаційної комісії про результати інвентаризації затверджується в строки:

1.   після закінчення інвентаризації;

2.   5-ти денний термін після закінчення інвентаризації;

3.   не пізніше грудня місяця звітного року.

 

A11: Яким бухгалтерським записом відображають лишки виробничих запасів, виявлені інвентаризацією:

1.   Дт 20     Кт 79;

2.   Дт 719   Кт 20;

3.   Дт 20     Кт 719?

 

A12: Яким бухгалтерським записом відображають віднесення суми нестачі запасів на винну особу:

1.   Дт 375    Кт 716;

2.   Дт 947    Кт 20;

3.   Дт 375    Кт 79.

 

 

Завдання

Відповіді

A01

3

A02

2

A03

3

A04

3

A05

1

A06

2

A07

2

A08

2

A09

1

A10

2

A11

3

A12

1

 

 

 

Програми, які повинен знати бухгалтер 

 
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828