Бухгалтер- професія мужніх, кмітливих. 

Задачі

СНПЧ А7 Чебоксары, обзоры принтеров и МФУ

Тема 4. Бухгалтерський баланс

 

  1. Скласти бухгалтерський баланс ТОВ Промінь на 31 липня 200__року, грн.

Дані для виконання роботи :

Матеріали………………………………………………………….45000

Додатковий капітал……………………………………………   151000

Дебітори…………………………………………………………….6000

Основні засоби :

первісна вартість……………………………………………….  100000

знос………………………………………………………………...20000

залишкова вартість…………………………………………….….80000

Зареєстрований капітал………………………………………..1380000

Поточний рахунок в банку…………………………………….1400000

 

2. Визначити, в якому розділі активу чи пасиву можуть бути одержані такі дані :

а) грошові кошти на поточному рахунку в банку;

б) заборгованість підприємства іншим організаціям ;

в) первісна вартість основних засобів;

г) короткострокові позички банку;

д) виробничі запаси;

ж) первісна вартість нематеріальних активів;

з) малоцінні та швидкозношувані предмети зі строком служби більше одного року.

 

3.Скласти бухгалтерський баланс ПСП Полісся на 30 листопада 200_року, грн.

Дані для виконання роботи :

Заборгованість зі страхування…………………………………200

Нерозподілений прибуток…………………………………….3100

Матеріали………………………………………………………..300

Заборгованість з оплати праці ……………………………….4000

Незавершене виробництво……………………………………2000

Заборгованість постачальникам за сировину………………..4000

Заборгованість підзвітних осіб…………………………………300                           

Каса………………………………………………………………200

Основні засоби за первісною вартістю……………………….7000

Знос основних засобів…………………………………………1200

Поточний рахунок у банку в національній валюті…………..9000

Зареєстрований капітал………………………………..………6000

Заборгованість бюджету………………………………………...300

 

Програми, які повинен знати бухгалтер 

 
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828