Бухгалтер- професія мужніх, кмітливих. 

Тести

СНПЧ А7 Чебоксары, обзоры принтеров и МФУ

Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

 

 

A01:Як визначають залишок на кінець місяця на активних рахунках:

1.   від дебетового обороту рахунку вираховують кредитовий оборот рахунку;

2.   до залишку на початок місяця додають оборот по кредиту рахунку і вираховують оборот по дебету рахунку;

3.   до залишку на початок місяця додають оборот по дебету рахунку i вираховують оборот по кредиту рахунку?

 

A02: Як визначають залишок на кінець місяця на пасивних рахунках:

1.   до залишку на початок місяця додають оборот по кредиту рахунку і вираховують оборот по дебету рахунку;

2.   до залишку на початок місяця додають оборот по дебету paxyнку і вираховують оборот по кредиту рахунку;

3.   від обороту по кредиту рахунку вираховують оборот по дебету рахунків?

 

A03: В чому полягає суть подвійного запису в системі бухгалтерського обліку:

1.   це спосіб відображення господарських операцій;

2.   це спосіб відображення господарських операцій за дебетом одного рахунку та за кредитом іншого рахунку на однакову суму;

3.   це метод бухгалтерського обліку, що зумовлює запис господарських операцій на рахунках?

 

A04: Що називають кореспонденцією рахунків:

1.   вказівку, на яких рахунках відобразити господарську операцію;

2.   форму відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку;

3.   взаємозв’язок між рахунками, що виникає при подвійному запису господарських операцій?

 

A05: Що означає бухгалтерський запис Дт 372    Кт 301:

1.   видачу коштів з каси в підзвіт;

2.   списання з підзвіту сум;

3.   видачу коштів з каси дебіторам?

 

A06: Зарахування на поточний рахунок банку короткострокової позики відображається бухгалтерською проводкою:

1.   Дт 311  Кт 60;

2.   Дт 60  Кт 311;

3.   Дт 311  Кт 50.

 

 

A07: Вкажіть, який зміст господарської операції виражає кореспонденція рахунків Дт 30 Кт 31?

1.   зарахування коштів до каси з поточного рахунку банку;

2.   зарахування коштів на поточний рахунок банку з каси;

3.   перерахування коштів з поточного рахунку банку кредиторам.

 

A08: Оборот на бухгалтерському рахунку:

1.   підсумок записів разом по дебету і кредиту рахунка;

2.   підсумок записів на дебеті і кредиті рахунка окремо без включення початкового залишку;

3.   підсумок записів на дебеті і кредиті рахунка разом з початковим залишком;

 

A09: Що означає відкрити рахунок:

1.   записати назву рахунка і початковий залишок;

2.   записати назву рахунка;

3.   записати назву рахунка, початковий залишок і господарські операції.

 

A10: Як визначити кінцевий залишок для активно-пасивних рахунків:

1.   до залишку на початок місяця додають оборот по дебету paxyнку і вираховують оборот по кредиту рахунку;

2.   до залишку на початок місяця додають оборот по кредиту рахунку і вираховують оборот по дебету рахунку;

3.   шляхом підсумування кінцевих залишків на відкритих до нього аналітичних рахунках.

 

A11: Бухгалтерська проводка це:

1.   зазначення рахунків що дебетують і кредитують;

2.   взаємозв’язок між рахунками внаслідок подвійного запису;

3.   зазначення рахунків що дебетують і кредитують та суми відображуваної в обліку господарської операції.

 

A12: Синтетичні рахунки:

1.   призначені для обліку наявності і змін економічно однорідних груп активів, зобов’язань, капіталу, витрат і доходів у грошовому виразі;

2.   призначені для обліку наявності і змін конкретних видів активів, зобов’язань, власного капіталу;

3.   призначені для додаткового групування аналітичних рахунків.

 

A13: Яке призначення мають оборотні відомості за аналітичними рахунками:

1.   для узагальнення показників поточного бухгалтерського обліку;

2.   для одержання необхідних даних про наявність, рух ресурсів, капіталу, зобов’язань;

3.   для узагальнення і перевірки оборотів і залишків на аналітичних рахунках, які об’єднані відповідним синтетичним рахунком.

 

 

 

A14: Чим зумовлено рівність підсумків оборотів по дебету і кредиту в синтетичній оборотній відомості:

1.   балансом;

2.   подвійним записом;

3.   балансом, подвійним записом.

 

A15: В якій сумі буде визначено залишок на кінець місяця по рахунку 30 Каса, якщо початкове сальдо складало 50 грн., оприбутковано в касу за місяць 300 грн., а видано з каси за місяць 150 грн.:

 

1.   200 грн.;

2.   150 грн.;

3.   100 грн.

 

 

Завдання

Відповіді

A01

3

A02

1

A03

2

A04

3

A05

1

A06

1

A07

1

A08

2

A09

1

A10

3

A11

3

A12

1

A13

3

A14

2

A15

1

 

 

Програми, які повинен знати бухгалтер 

 
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
scrollable image
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828